Γράψτε την επιχείρηση ή τον επαγγελματία 10.200 επιχειρήσεις είναι καταχωρημένες στον Οδηγό Κοσμήματος

 • Αργυροχοΐας είδη - Λιανικό εμπόριο (542)
 • Επιχρυσώσεις - Επαργυρώσεις -Επιμεταλλώσεις - Χυτήρια - Χαράκτες - Αδαμαντοδέτες (146)
 • Εργαστήρια αργυροχοΐας - Χονδρικό/Λιανικό εμπόριο (187)
 • Εργαστήρια αργυροχρυσοχοΐας - Λιανικό εμπόριο (1336)
 • Εργαστήρια αργυροχρυσοχοΐας - Χονδρικό εμπόριο (1576)
 • Εργαστήρια ψευδοκοσμημάτων - Χονδρικό/Λιανικό εμπόριο - Κομπολόι/Αξεσουάρ (523)
 • Λιανικό εμπόριο κοσμημάτων & ωρολογίων (4425)
 • Πολύτιμα μέταλλα - Υλικά & εξαρτήματα κοσμηματοποιΐας - Συσκευασία - Διακόσμηση - Εργαλεία - Μηχανήματα (261)
 • Πολύτιμοι & Ημιπολύτιμοι λίθοι - Χονδρικό/Λιανικό εμπόριο - Αδαμαντολόγοι/Γεμολόγοι (167)
 • Σχολές αργυροχρυσοχοΐας - Μαθήματα - Σεμινάρια - Σχεδιασμός κοσμηματων - Λογισμικό Αργυροχρυσοχοΐας (76)
 • Χονδρικό - Λιανικό εμπόριο ωρολογίων - Εισαγωγές - Αντιπροσωπείες - Επισκευές (521)
 • Χονδρικό εμπόριο κοσμημάτων - Εισαγωγές - Αντιπροσωπείες (372)
  Αρχική > Διόρθωση Καταχώρησης >

  Διόρθωση Καταχώρησης

  Εντοπίσατε λάθος σε κάποια καταχώριση στο ‘panelliniosodigoskosmimatos.gr’; Μπορείτε διορθώσετε τυχόν λανθασμένα στοιχεία συμπληρώνοντας παρακάτω.

   Στοιχεία Καταχώρησης

  • Επωνυμία επιχείρησης
  • Δραστηριότητα
  • Ιστοσελίδα
  • E-shop
  • Περιφέρεια
  • Νομός
  • Πόλη
  • Περιοχή
  • Δρόμος
  • Αριθμός
  • Τ.Κ.
  • Φαξ
  • Ε-mail
  • Τηλέφωνο
  • Περιγραφή

  • Στοιχεία Επικοινωνίας

  • Ονοματεπώνυμο
  • Τηλέφωνο
  • Email
  • Πώς θα επιθυμούσατε να επικοινωνήσουμε μαζί σας σχετικά με την καταχώρησή σας;
  • Μέσω τηλεφώνου
  • Μέσω email

  Απαραίτητες Διευκρινίσεις:

  1. Η αποδοχή της αίτησης αλλαγής στοιχείων καταχώρισης βρίσκεται στη διακριτική ευχέρεια της εταιρείας της Εκδοτικής Κρήτης.
  2. Η Εταιρεία δεν καθίσταται υπεύθυνη για λάθη ή παραλείψεις που διαπιστώνονται κατά τη συμπλήρωση των πεδίων της αίτησης από τους ενδιαφερόμενους.
  3. Σε ειδικές περιπτώσεις μπορούμε να επικοινωνήσουμε εμείς μαζί σας για να εξακριβώσουμε τα στοιχεία σας.